Kiến nghị bổ sung Đất sử dụng cho du lịch vào Luật Đất đai

Theo đó, cần đưa đất dùng cho du hý – cũng là 1 loại hình của đất phi nông nghiệp – vào Chương X Luật Đất đai 2013 để điều hành hợp lực, tạo điều kiện tăng trưởng du hý thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.

Đất dùng cho du hý chỉ được dùng cho mục đích chuyên dụng cho du hý, không được biến tướng thành khu BĐS của các hộ gia đình để hạn chế khiến cho quá tải bộ máy hạ tầng vật chất khoa học, hạ tầng vật chất xã hội của bản đồ.

Lý giải về kiến nghị trên, HoREA cho biết, trong những năm vừa qua, nhất là từ năm 2014 đến nay, trên khuôn khổ cả nước đã xuất hiện cơn sốt đầu tư tăng trưởng 1 loại hình hàng hóa BĐS du hý mới (nhưng đã có từ lâu trên toàn cầu). Đó là các công trình căn hộ khách sạn, vi la trong các khu du hý nghỉ dưỡng,đang được tăng trưởng ở nhiều địa phương nhưng hội tụ nhất là tại các bản đồ ven biển, hải đảo như: Vân Đồn, Hạ Long, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc… Trong đó, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc là 3 gianh giới đang tăng trưởng “nóng”.

Năm 2016, tổng nguồn cung căn hộ condotel (vi la biển, căn hộ khách sạn) đã lên đến 16.000 căn; trong quá trình 2017-2019, dự trù làng nhàng mỗi năm sẽ có thêm khoảng 27.000 – 29.000 căn hộ condotel.

Sự tăng trưởng các công trình các khu du hý nghỉ dưỡng, căn hộ condotel đã giúp gia tăng số phòng đang ký tạm trú, các nhà cung cấp, luôn tiện ích chuyên dụng cho khách du lịch, khiến cho đổi thay rất lớn vẻ mặt và hiệu quả hoạt động của lĩnh vực du hý nhiều tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương. Đặc biệt, ngày 16-1-2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW “về tăng trưởng du hý trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn” đã định hướng kế hoạch, tạo mọi điều kiện để tăng trưởng lĩnh vực du hý trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn.

Tuy nhiên, HoREA nhấn mạnh, chế độ dùng các loại đất thương nghiệp, nhà cung cấp theo quy định của Luật Đất đai 2013 đã diễn đạt nhiều bất cập, chưa tạo điều kiện tốt nhất để có thể chuyển đổi mục đích dùng đất từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, đất thương nghiệp, nhà cung cấp;…

Luật Đất đai 2013 đã quy định đất phi nông nghiệp là đất ở; đất khu công nghiệp, khu kỹ thuật cao; khu kinh tế; đất cảng hàng không; đất thương nghiệp, nhà cung cấp..,nhưng chưa nhắc đến đất dùng cho du hý (sau đây gọi là đất du hý) là 1 loại hình dùng đất đặc biệt cần được xác định chế độ dùng đất riêng, cụ thể, hợp lực, để nhằm thực hành Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng trưởng du hý trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn.

HoREA cũng nêu 1 1 bất cập là trong thời kì qua, 1 số địa phương đã xác nhận “đất du hý dùng ổn định lâu dài, không hình thành công ty ở”, thu tiền dùng đất đối với loại đất du hý này; trên hạ tầng đó, chủ đầu tư ban bố người mua căn hộ condotel sẽ được cấp Giấy chứng thực quyền sở hữu nhà và quyền dùng đất ổn định lâu dài (gọi là giấy chứng thực lâu dài – GCN).

Việc khiến cho này của chủ đầu tư là trái với quy định hiện hành của Luật Đất đai 2013 do Luật quy định loại công trình khu du hý nghỉ dưỡng chỉ được quyền dùng đất có thời hạn, Luật Đất đai 2013 không cho phép người mua căn hộ condotel được quyền dùng đất du hý ổn định lâu dài; khác với các công trình BĐS là chủ đầu tư công trình cũng chỉ được giao đất có thời hạn, nhưng người mua BĐS trong công trình thì được cấp GCN.

“Hiệp hội nhận thấy ý tưởng của 1 số địa phương về việc xác nhận cho người mua căn hộ condotel được quyền sở hữu nhà và quyền dùng đất du hý ổn định lâu dài, không hình thành công ty ở; thu tiền dùng đất du hý tương tự như cách tính thu tiền dùng đất ở là ý tưởng hăng hái cần được nghiên cứu kỹ”- ông Châu đề xuất.

Cùng với đó, HoREA cũng kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai 2013 theo hướng cho phép người mua căn hộ condotel trong các công trình du hý nghỉ dưỡng sẽ được cấp GCN, tương tự người mua BĐS trong công trình thì được cấp GCN. Trong lúc chưa sửa đổi Luật Đất đai 2013 để cho phép người mua căn hộ condotel trong các công trình du hý nghỉ dưỡng được cấp GCN, thì ngày nay, chủ đầu tư công trình du hý nghỉ dưỡng không được phép cam đoan hoặc hẹn với nhà đầu tư thứ cấp mua căn hộ condotel sẽ được cấp sổ đỏ ổn định lâu dài, vì việc khiến cho này là không đúng quy định của luật pháp hiện hành.

Ngoài ra, HoREA cũng kiến nghị cho tư nhân nước ngoài được mua căn hộ condotel để đầu tư (theo Luật Nhà ở, tư nhân nước ngoài chỉ được mua BĐS trong các công trình BĐS thương nghiệp ngoài bản đồ bao bọc quốc phòng, an ninh), nhằm tăng thêm tính thanh khoản và bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư tăng trưởng các công trình căn hộ condotel, tạo điều kiện cho lĩnh vực du hý tăng trưởng vững bền.

Còn đối với nguồn vốn đất đai, HoREA cho rằng đây là vấn đề rất lớn trong Luật Đất đai cần phải được coi xét khắc phục tổng thể, trước hết là tiền dùng đất đối với các công trình BĐS; tiền thuê đất đối với đất phi nông nghiệp trong đó có đất được quy hoạch tăng trưởng các khu thương nghiệp, nhà cung cấp, các khu du hý, nghỉ dưỡng, các công trình condotel, để cam đoan mức thu hợp lý và không bị thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.